Ապառիկի պայմաններ

Ashley Homestore ամերիկյան կահույքի խանութների ցանցում գործում է ապառիկի ճկուն համակարգ, որն իրականցվում է հետևյալ բանկերի հետ համագործակցության արդյունքում։ Ապառիկը ձևակերպվում է տեղում։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են անձնագիր և սոցիալական քարտ։ Աշխատանքի վայրից որևէ փաստաթղթի ներկայացման անհրաժեշտություն չկա։ Ելնելով հաճախորդի վարկային պատմությունից՝ ապառիկի տարեկան տոկոսադրույքն ու սպասարկման վճարը ենթակա է փոփոխման։

 

   Ապառիկի պայմաններ՝   

   Անվանական տոկոսադրույք`առաջին 2 ամիսների համար`0%, 3-րդ ամսից սկսած` 21.5%,

   Փաստացի տոկոսադրույք` 1-2 ամիսների համար` 0%, 3-րդ ամսից սկսած` 17.60% - 21.00%

   Մայր գումարի վճարում` սկսած առաջին ամսից ` ըստ մարումների գրաֆիկի:

       

  Ստանդարտ ապառիկի պայմաններ՝

       19 - 21.7 % տարեկան տոկոսադրույք 

       0%  ամսական սպասարկման վճար,

       Սկսած 0կանխավճարից,

       Մինչև 60 ամիս ժամկետով,