Ապառիկի պայմաններ

Ashley Homestore ամերիկյան կահույքի խանութների ցանցում գործում է ապառիկի ճկուն համակարգ, որն իրականցվում է հետևյալ բանկերի հետ համագործակցության արդյունքում։ Ապառիկը ձևակերպվում է տեղում։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են անձնագիր և սոցիալական քարտ։ Աշխատանքի վայրից որևէ փաստաթղթի ներկայացման անհրաժեշտություն չկա։ Ելնելով հաճախորդի վարկային պատմությունից՝ ապառիկի տարեկան տոկոսադրույքն ու սպասարկման վճարը ենթակա է փոփոխման։

 

   Ապառիկի պայմաններ՝                  

   21,5 % տարեկան տոկոսադրույք 

   0,99% ամսական սպասարկման    վճար,

   Սկսած 0% կանխավճարից,

   Տրամադրվող առավելագույն գումարի չափ – 50 000 - 5 000 000 Դ,

   Մինչև 60 ամիս ժամկետով,

  Հատուկ ապառիկի պայմաններ՝

       0% տարեկան տոկոսադրույք,

       0% ամսական սպասարկման վճար,

  0% կանխավճար.

 12 ամիս ժամկետով։
       

  Ստանդարտ ապառիկի պայմաններ՝

       19 - 21.7 % տարեկան տոկոսադրույք 

       0%  ամսական սպասարկման վճար,

       Սկսած 0կանխավճարից,

       Տրամադրվող առավելագույն գումարի չափ – 3 500 000 Դ,

       Մինչև 60 ամիս ժամկետով,

  Հատուկ ապառիկի պայմաններ՝

       0% տարեկան տոկոսադրույք,

       0% ամսական սպասարկման վճար,

       0% կանխավճար,

      12 ամիս ժամկետով,

       PayLater վճարային համակարգ

  Տարեկան տոկոսադրույք՝ 0%

  Այլ վճարներ՝ 0 ՀՀ դրամ

  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 0%

  Վարկի հետվճարի հետաձգման հնարավորություն՝

  3 ամիս ժամկետի դեպքում՝ 1 անգամ

  6 ամսի ժամկետի դեպքում՝ 2 անգամ

  Վարկի ժամկետի երկարաձգման հնարավորություն

  Ժամկետ՝ 12 ամիս

  Տարեկան տոկոսադրույք՝ 19.5%  

  Այլ վճարներ՝ չեն սահմանվում։


                                                        
  Ստանդարտ ապառիկի պայմաններ՝

       0% տարեկան տոկոսադրույք,

       1.01% ամսական սպասարկման վճար,

       Սկսած 0կանխավճարից,

       Տրամադրվող առավելագույն գումարի չափ – 3 000 000 Դ։

       Մինչև 3-60 ամիս ժամկետով,