Ապառիկի պայմաններ

Ashley Homestore ամերիկյան կահույքի խանութների ցանցում գործում է ապառիկի ճկուն համակարգ, որն իրականցվում է հետևյալ բանկերի հետ համագործակցության արդյունքում։ Ապառիկը ձևակերպվում է տեղում։ Անհրաժեշտ փաստաթղթերն են անձնագիր և սոցիալական քարտ։ Աշխատանքի վայրից որևէ փաստաթղթի ներկայացման անհրաժեշտություն չկա։ Ելնելով հաճախորդի վարկային պատմությունից՝ ապառիկի տարեկան տոկոսադրույքն ու սպասարկման վճարը ենթակա է փոփոխման։

 

   Ապառիկի պայմաններ՝   

   Անվանական տոկոսադրույք`1-3 ամիսների համար`0%, 4-րդ ամսից սկսած` 21.5%,

   Փաստացի տոկոսադրույք` 1-3 ամիսների համար` 0%, 4-րդ ամսից սկսած` 17.60% - 21.00%

   Ֆինանսավորման ժամկետ` 24-60 ամիս` կախված ապրանքատեսակից,

   Ֆինանսավորման գումար` 50,000 – 5,000,000` կախված ապրանքատեսակից,

   Մայր գումարի վճարում` սկսած առաջին ամսից ` ըստ մարումների գրաֆիկի:

  Հատուկ ապառիկի պայմաններ՝

       0% տարեկան տոկոսադրույք,

       0% ամսական սպասարկման վճար,

  0% կանխավճար.

 12 ամիս ժամկետով։

       

  Ստանդարտ ապառիկի պայմաններ՝

       19 - 21.7 % տարեկան տոկոսադրույք 

       0%  ամսական սպասարկման վճար,

       Սկսած 0կանխավճարից,

       Տրամադրվող առավելագույն գումարի չափ – 3 500 000 Դ,

       Մինչև 60 ամիս ժամկետով,

  Հատուկ ապառիկի պայմաններ՝

       0% տարեկան տոկոսադրույք,

       0% ամսական սպասարկման վճար,

       0% կանխավճար,

      12 ամիս ժամկետով,

       PayLater վճարային համակարգ

  Տարեկան տոկոսադրույք՝ 0%

  Այլ վճարներ՝ 0 ՀՀ դրամ

  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք՝ 0%

  Վարկի հետվճարի հետաձգման հնարավորություն՝

  3 ամիս ժամկետի դեպքում՝ 1 անգամ

  6 ամսի ժամկետի դեպքում՝ 2 անգամ

  Վարկի ժամկետի երկարաձգման հնարավորություն

  Ժամկետ՝ 12 ամիս

  Տարեկան տոկոսադրույք՝ 19.5%  

  Այլ վճարներ՝ չեն սահմանվում։


   Էքսկլյուզիվ ակցիայի պայմաններն են ՝


  Էքսկլյուզիվ 4  - Հաճախորդի համար – առաջին 4 ամիսը անտոկոս և առանց սպասարկման վճարի, 5-րդ ամսից 15% տարեկան տոկոսադրույք և 0,5% սպասարկում, ժամկետը ֆիքսված 36 ամիս:


                                                        
  Ստանդարտ ապառիկի պայմաններ՝

       0% տարեկան տոկոսադրույք,

       1.01% ամսական սպասարկման վճար,

       Սկսած 0կանխավճարից,

       Տրամադրվող առավելագույն գումարի չափ – 3 000 000 Դ։

       Մինչև 3-60 ամիս ժամկետով,