Outlet ակցիան գործում է 2023թ․ հունվարի 20-ից մինչև ապրիլի 20-ը։ Ակցիայի շրջանակներում գնված ապրանքները ենթակա չեն վերանորոգման։

media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat

Մոմակալ

78,000.00 ֏
media.product.imagealternatetextformat

Eiffel Tower

40,000.00 ֏
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat

Լուսամփոփ

114,000.00 ֏
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
media.product.imagealternatetextformat
Որոնման արդյունքը

Outlet ակցիան գործում է հունվարի 23-ից մինչև ապրիլի 23։ Ակցիայի շրջանակում գնված ապրանքը ենթակա չէ վերանորոգման։